Nieuwsbrief 27 mei 2019

27-05-2019
In deze nieuwsbrief
- huisvesting '19/'20
- nieuwbouw
- tevredenheidspeilingen
- terugblik schoolvoetbal en schoolreisje

Data op een rij

27 mei Christel 's middags op school, ochtend div. overleggen Onderwijshuis Onderbouw- en SKAR in overleg KC-vorming
30/31 mei Hemelvaart: alle kinderen vrij, de school is gesloten!
3 juni Christel '11.00u op school, i.v.m. overleg
7 juni 's middags onderbouw/ middenbouwcollega's schrijftraining
8-10 juni Pinksteren; alle kinderen maandag vrij, school gesloten!

Huisvesting 2019-2020

Aanstaande dinsdag overleggen de directeuren van Gazelle, Het JongLeren en Confetti met de Gemeente over de huisvesting van leerlingen gedurende schooljaar '19/'20. De Gemeente heeft een oplossing gevonden in het plaatsen van een tweetal noodlokalen met voorzieningen in nabijheid van MFC Omnibus. Intern zullen er wederom een aantal verbouwingen plaatsvinden. Voor Confetti betekent dit dat de lokalen waar meester Martin en juf Annemarie dit schooljaar gehuisvest zijn worden omgebouwd tot 3 kleine lokalen om zodoende een extra groep te kunnen plaatsen. Echter onderzoeken wij ook nadrukkelijk de mogelijkheid om een vierde kleutergroep te kunnen starten, liefst met ingang van het nieuwe schooljaar, waardoor wij nog een extra lokaal nodig hebben. We weten nog niet of dat direct zal gaan lukken omdat dit natuurlijk de nodige kosten met zich mee zal brengen. De verdeling van de extra lokalen zullen we in onderling overleg afstemmen, ik hoop u daar volgende week definitief over te kunnen informeren.

Nieuwbouw vervolg!

De voorbereidingen voor de nieuwbouw lopen nog altijd door, volgens de nieuw opgestelde planning liggen we op schema en blijkt de opleveringsdatum voor nu inderdaad op medio mei 2021 te liggen. We zullen de data die eerder op andere plaatsen gecommuniceerd zijn, aanpassen. Vanuit de BasisFluvius zijn we vanaf de start van de besprekingen van de nieuwbouw tot op heden steeds begeleid door Collin Schippers. Hij heeft echter een nieuwe uitdaging elders gevonden en zal het stokje overdragen aan Rick Kuenen. Het inwerken van Rick Kuenen is reeds van start gegaan en samen zijn zij de afgelopen MR-vergadering aangesloten om huisvesting en nieuwbouw ook met de MR te bespreken. Wij gaan ervan uit dat deze wisseling zeker geen effect zal gaan hebben op de realisatie van de planning aangezien Rick een ervaren nieuwe collega is, die al de nodige projecten vanuit een andere rol met Collin heeft gerealiseerd.

Tevredenheidspeilingen

Bij deze nieuwsbrief treft u de samenvattingen van de tevredenheidspeilingen aan welke zijn afgenomen onder u en de leerlingen van groep 5-8. U kunt lezen en zien waar de aandachtspunten liggen voor de school en de punten waarop we de afgelopen anderhalf jaar groei hebben doorgemaakt. Wij zijn trots op de mooie stappen die we gemaakt hebben en zien duidelijk waar onze prioriteit nu moet komen te liggen wat betreft onderwijs en omgang met de kinderen in de groepen. Een aantal zaken stonden al op ons programma om aan te gaan pakken. Zoals; (begrijpend) lezen (onderwijskundig speerpunt in '19/'20), sociale veiligheid (Kwink implementatie), verbredende en verdiepende opdrachten bij snel werken(speerpunt vanuit Dalton'19/'20; eigenaarschap weektaak vergroten bij de leerlingen; wat willen zij leren?
Maar ook verdiepen en effectiever inzetten van Levelwerk voor de meerkunners). Ook zien we in deze peilingen duidelijk terug dat het gebouw begint te knellen hetgeen zijn effect heeft op de hygiëne, rust en veiligheid. Wij proberen daaraan te doen wat we kunnen maar realiseren ons ook dat deze problemen met de overgang naar ons nieuwe gebouw straks er niet meer (althans niet in deze mate) zullen zijn. De afgelopen anderhalf jaar hebben we hard gewerkt om te komen waar we nu staan. We hopen dat u zult merken dat we ons inzetten om ook nu weer met de feedback welke van u en de leerlingen hebben ontvangen aan de slag te gaan.