Nieuwsbrief 5

26-01-2020

"Op Confetti zorgen we voor elkaar in een veilige, open en eerlijke omgeving. Iedereen mag stralen door zijn eigen kleur te laten zien en benutten."

 

Data op een rij

30 & 31 januari    Confetti gesloten i.v.m. nationale onderwijsstaking

12 februari             's middags BHV-training scholen Omnibus

10 - 14 februari     Adviesgesprekken ouders/ leerlingen groep 8

14 februari                 Rapporten mee 3-7

17 - 21 februari     Verplichte oudergesprekken 3-7

21 februari Confetti Carnaval: u bent welkom bij de vieringen van uw kind(-eren)!

Start voorjaarsvakantie (22 februari- 1 maart)

 

 

Kracht & Pracht van het vak leerkracht!

 

Donderdag 30  januari en vrijdag 31 januari staakt het onderwijs opnieuw.  

Daltonschool Confetti is gedurende de stakingsdagen gesloten. Donderdag 30 januari zitten we als team bij elkaar om oplossings- en toekomstgericht na te denken over de uitdaging die voor ons ligt aangaande het lerarentekort. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat onze leerlingen ook bij het ontbreken van leerkrachten op een goede manier onderwijs kunnen ontvangen? Daarnaast willen we de Kracht en de Pracht van de leerkrachten laten spreken tijdens de tweede stakingsdag (vrijdag 31 januari) door met potentiële nieuwe collega's in gesprek te gaan!

 

Middels dit bericht nodigen we de mensen uit die overwegen ons mooie  vak te gaan uitoefenen, mensen die denken aan omscholing, mensen die overwegen terug te keren in het onderwijs en al die anderen die het onderwijs een warm hart toedragen maar afgehaakt zijn. Mensen die niet eerder konden of durfden, mensen met een warm hart voor kinderen die het verschil willen en kunnen maken en er samen met ons voor kunnen zorgen dat al die kinderen nu en in de toekomst van goed  onderwijs worden voorzien! 

 

Op vrijdag 31 januari zijn belangstellenden van harte welkom bij ons op Confetti om samen met teamleden in gesprek te gaan. Zij staan klaar om uitleg te geven, vragen te beantwoorden en op een open en eerlijke  manier met elkaar te praten over het prachtige werk dat wij elke dag mogen doen. Kansen en uitdagingen worden besproken, waarbij de pracht en kracht van ons vak voorop staat. Wij vinden het tijd voor een positief en echt toekomstgericht geluid!

 

Wij waarderen het wanneer deze positieve mogelijkheid veelvuldig gedeeld wordt, zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken. Kent u mensen in uw omgeving die hier belangstelling voor zouden kunnen hebben, laat het hen weten, ook wanneer ze niet 

verbonden zijn aan onze school zijn zij van harte welkom!Zegt het voort; wat je nu ook doet, waar je ook nu ook werkt of woont. Is je interesse gewekt omdat je het onderwijs én de toekomst van het onderwijs een warm hart toedraagt; Sluit aan, praat mee en maak jezelf en ons wijzer!  

 

Dank! 

Namens het team, 

Christel Hensema

 

SOM (Studie Ontwikkel Middag) 'Gedrag'

Vijf keer per jaar komen de teamleden bij elkaar na schooltijd vanwege een studie-/ontwikkelmiddag. Afgelopen vrijdag was het onderwerp van de middag 'gedrag'. Op Confetti werken we met de methode Kwink waardoor we wekelijks met de kinderen vanuit een methode aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling en vooral hoe we met elkaar om willen gaan bij ons op school. Het schooljaar start altijd met de Gouden Weken waarin we met de kinderen de schoolregels vertalen naar groepsregels zodat het voor iedereen prettig is in de groep. In alle groepen hangen de groeps- en schoolregels zichtbaar en dagelijks wordt er aan de hand van voorvallen wel gesproken over wenselijk gedrag. Daarbij willen we positief gedrag centraal stellen. 


Ondanks het aanbod in de groepen en het gesprek met de kinderen merken we als team dat het nodig is om het gedrag van de kinderen regelmatig te bespreken. We willen nog meer preventief met elkaar werken aan positief gedrag, waarbij we met elkaar specifieke voorvallen, gedragingen en aanpakken delen. 

 

Door met elkaar in gesprek te zijn krijgen we de kwaliteit die wij als school en individuele collega's hebben in beeld, maar ook de aandachtspunten.  Dit beschrijven we in het School Ondersteunings Profiel (SOP). Een verplicht document dat we als school moeten hebben waarin we dus beschrijven wat we op school kunnen bieden aan de kinderen qua ondersteuning op verschillende gebieden. De basisondersteuning, hetgeen we als basis aan ieder kind moeten bieden, is duidelijk,. Daarnaast beschrijven we wat we nog meer kunnen bieden en waar extra expertise noodzakelijk is. Dit gebruiken we bij de aanname van nieuwe leerlingen bij ons op school maar ook bij kinderen die binnenkomen of gaandeweg extra ondersteuningsbehoeften blijken te hebben.

 

De input die we afgelopen vrijdag hebben verzameld wordt ook gebruikt om binnen het veiligheidsplan van de school duidelijk aan te kunnen geven welke stappen we met elkaar nemen in geval van grensoverschrijdend- en gezagsondermijnend gedrag. Beide documenten worden zodra ze afgerond zijn geplaatst op de website van de school. 

 

Letterfeest groep 3

 

Na een half schooljaar groep 3 zijn alle letters aangeboden en kunnen alle kinderen gewoon écht lezen! Het blijft bijzonder om te zien hoe dit proces werkt. Vrijdag 24 januari werd deze mijlpaal gevierd door de beiden groepen 3. De kinderen kregen een letterfeest aangeboden dat bestond uit het bakken van letterkoekjes, het zoeken naar letters tijdens een speurtocht en als laatste verrassing een feestelijke letterdiploma-uitreiking in een door ouders en grootouders gevulde theaterzaal! Wat een stralende koppies! Dank aan alle hulp (groot-) ouders voor jullie bijdrage aan deze geslaagde ochtend!

 

.  

Stagiaires in school

Vrijwel in iedere groep van onze school zijn stagiaires actief. Stagiaires van de Pabo (lerarenopleiding), maar ook onderwijsassistenten, pedagogiekstudenten en snuffelstagiaires. Fijn om onze mogelijke collega's van de toekomst deze plek te mogen bieden. Voor het eerst zal er met ingang van 20 februari ook een stagiair met juf Christel meelopen. Een pabo student die zijn minor wil richten op hoe het is om leiding te geven in het onderwijs en vooral zicht te krijgen op de werkzaamheden van een directeur in het primair onderwijs. 

Meester Danny zal op de donderdagen aanwezig zijn en in eerste instantie naast en in de schaduw van juf Christel opereren.