Nieuwsbrief 4 2019/2020

04-11-2019
"Op Confetti zorgen we voor elkaar in een veilige, open en eerlijke omgeving. Iedereen mag stralen door zijn eigen kleur te laten zien en benutten."

Data op een rij

6 november Staking: Confetti is gesloten.
7 november Start activiteitenmiddagen 3-8 Directieoverleg, juf Christel afwezig MR-vergadering
12 november Open ochtend
15 november Zorgteam
21 november Pietenavond lln. gr.1-4

Vragen? Onduidelijkheid? Kom!

Via een ouder bereikte ons het bericht dat er veel onduidelijk bestaat aangaande de groei van de school, huisvesting, aannamebeleid, nieuwbouw en het bestaan van een wachtlijst. In de bijlage voegen we daarom een schrijven toe waarin we op alle afzonderlijke items proberen aan te geven hoe het zit en hoe we daar als school of bestuur mee om (moeten) gaan of geen invloed hebben. Ik ben heel erg blij dat deze ouder mij op de hoogte heeft gebracht van wat er zoal leeft zodat ik daarop kan reageren en hopelijk een stuk duidelijkheid kan geven. Hierbij doe ik tevens een oproep mijnerzijds; schroom niet om zelf binnen te lopen of mij via de mail te benaderen bij vragen en onduidelijkheden. Mocht ik niet meteen kunnen reageren dan maken we een afspraak of zal ik het aangeven. Samen maken we de school!

Goed nieuws: groen licht!

Nieuwe stikstofberekeningen hebben aangetoond dat we met de bouw van onze nieuwe school binnen de normen blijven. Dit betekent dat we door kunnen met onze planning!

Activiteitenmiddagen van start

Aankomende donderdag, 7 november, gaan de activiteitenmiddagen weer van start. De kinderen van de groepen 3-8 worden gemixt en gaan met allerlei verschillende opdrachten aan het werk. Ter afsluiting organiseren we een inloop- tentoonstelling op 21 november vanaf 14.15 uur. Daarna mogen de kinderen hun werk mee naar huis nemen. Thema van dit activiteitencircuit is: 'Schoolplein'. We laten de kinderen meedenken, ontwerpen en ons inspireren voor het nieuwe schoolplein!

Ouderbijdrage

Eind augustus heeft u een brief ontvangen over de ouderbijdrage. Het verzoek is om de bijdrage voor 1 november over te maken. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit alsnog doen? Als u een Gelrepas heeft, geef dit dan door aan de directeur. In de bijlage vindt u nogmaals de brief van de ouderraad. 

De komende weken maken we ons op voor de komst van Sinterklaas. Over de invulling van het Sinterklaasfeest wordt u via het OuderPortaal geïnformeerd. We willen u hierbij laten weten dat we met de Arnhemse besturen afstemmen hoe we invulling geven aan het grote feest zelf om binnen de scholen de pietendiscussie te voorkomen. We rekenen op uw medewerking in deze en willen vooral dat het voor alle kinderen een geweldige tijd gaat zij