Nieuwsbrief 3 2019/2020

20-09-2019

 

In deze nieuwsbrief

- Open ochtend

- Afronding DO nieuwbouw

- Leerlingenraad '19/'20 geïnstalleerd

- Kinderpostzegels '19

- Terugblik met foto's op afgelopen activiteiten

 

Data op een rij

23 sept Deze week omgekeerde oudergesprekken!

24 sept Verplichte avond omgekeerde oudergesprekken

25 sept Open ochtend

  2 okt Start Kinderboekenweek

  5 okt Inloop informatie avond nieuwbouw Confetti

11 okt Afsluiting Kinderboekenweek


Open Ochtend

Woensdag 25 september houden we de eerste open ochtend van dit schooljaar. Ouders op zoek naar een basisschool kunnen binnenlopen tussen 9.00 -11.00 uur en een kijkje nemen in onze school in bedrijf. Tijdens deze ochtend helpen de kinderen van de leerlingenraad mee om ouders te vertellen over het werken. Daarnaast zijn we op zoek naar een drietal ouders om ons te helpen met rondleiden, koffie/thee schenken en ouders voorlichten van ouder-ouder. Mocht u zin en tijd hebben om te helpen, dan kunt u een mail sturen naar directie.confetti@debasisfluvius.nl of u rechtsreeks melden bij juf Christel.

 

Nieuwbouw voortgang!

We naderen de laatste fase van het ontwerp. Alles komt op dit moment samen en de laatste aanpassingen aan de tekeningen worden gedaan. De komende weken zal er een (naar wij hopen) een klap worden gegeven op het ontwerp waarna de aanbesteding start. De planning van oplevering in mei '21 klopt nog steeds, dus daar richten we ons op. Betekent dat we met de bouwgroep ook weer een stap verder gaan: keuzes over meubilair en inrichting moeten worden gemaakt, van kapstokhaakjes tot toiletrolhouders. Bovendien is een groep ouders en leerkrachten nu echt gestart met het schoolplein. 

De verkeerswerkgroep zal binnen nu en twee weken ook een uitnodiging ontvangen om met elkaar om tafel te gaan en de verkeerssituatie rondom de school in kaart te brengen. 

 

Aan alle kanten kunnen we straks aan de slag met de voorbereidingen van onze prachtige nieuwe school. Onderstaand de laatste tekeningen waarbij een kleine aanpassing is gedaan bij de hoofdingang om deze wat duidelijker zichtbaar te maken. Wij kijken er enorm naar uit! 

 

Op maandag 7 oktober bent u van harte welkom om binnen te lopen in Confetti en de tekeningen in te zien, de architect en bouwgroepleden vragen te stellen en zodoende een beeld te krijgen van wat er gaat gebeuren. Nogmaals: dit betreft geen informatieavond maar een inloopavond waarbij in de hal van Confetti tekeningen verspreid zullen liggen waarbij een en ander toegelicht kan worden. Het is de bedoeling dat u een beeld krijgt van hoe de school eruit gaat zien en vragen kunt stellen aangaande gemaakte keuzes. 

 

We communiceren de tijden van de inloopavond volgende week in de mededelingen!

 

 

Leerlingenraad geïnstalleerd

 

Dinsdag 17 september was het Prinsjesdag. Op Confetti vieren we deze traditie sinds vorig jaar met onze eigen troonrede. In de troonrede staat op kindniveau geschreven waar we dit schooljaar aandacht aan willen besteden. Zo nemen we de kinderen mee in onze ontwikkeling. Maar hoogtepunt van Prinsjesdag is de installatie van de nieuwe leerlingenraad. Eerst hebben we de leerlingenraad van '18/'19 bedankt voor hun inzet middels een echte 'veer van eer'. Daarna maakten juf Kim en juf Corine bekend wie er in de groepen verkozen waren voor de leerlingenraad. 

De 6 nieuwe leden kregen een sherp omgehangen en moesten vervolgens de eed afleggen en een schrijven ondertekenen waarin ze beloven de belangen van de kinderen van Confetti zo goed mogelijk te zullen behartigen. Met een lang zullen ze leven sloten we Prinsjesdag '19 af. 

 

Woensdag 18 september kwam de raad voor het eerst bij elkaar en werd de benoeming van de kinderen nog even gevierd met ranja en een gebakje waarna de eerste vergadering van start kon gaan. 

De taken van de leerlingenraad van Confetti zijn; uitdragen van de dalton kernwaarden aan nieuwe ouders en andere bezoekers (kunnen uitleggen wat de kenmerken zijn van de school en hoe we daar vorm aan geven in de klassen), klankbordrol voor de overige leerlingen om zodoende knelpunten of nieuwe ideeën bespreekbaar te maken en een stem of participatie in werkgroepen nieuwbouw (schoolplein, communicatie en verkeersveiligheid). We wensen de nieuwe raadsleden heel veel wijsheid en plezier!


De  leden van de leerlingenraad '19/'20  zijn: 5a: Thijn, 5b: Isah, 6a: Esmee, 6b Lizzy, 7: Anne, 8: Krijn


Kinderpostzegelactie

 

Woensdagmiddag 25 september start de kinderpostzegelactie. Ook dit jaar  doen de groepen ⅞ van Confetti hier weer aan mee. 

De start van de verkoop is woensdagmiddag (25 september) om 12:00 uur. De kinderen mogen dan ook iets eerder naar huis om te gaan verkopen. Wij hopen dat u de zegels wilt kopen van onze leerlingen!

 

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. We zetten ons onder andere in voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen om wat voor reden dan ook. Daarnaast maken wij ons ook hard voor kinderen die niet naar school kunnen en moeten werken of kinderen die niet goed mee kunnen komen op school. Ook steunen wij kinderen die al heel vroeg nare dingen hebben meegemaakt (misbruik, mishandeling). Helpt u mee?

 

Dit jaar zet de Kinderpostzegelactie zich in het bijzonder in voor 8.500 kinderen die in de daklozen- en vrouwenopvang verblijven. Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat zij zich daar beter thuis voelen en dat daar goede begeleiding voor ze is. 

 

 

We hebben de afgelopen weken een aantal mooie activiteiten met u, het team  en de kinderen meegemaakt. Bijgaand een fotocollage om nog even na te genieten…