Nieuwsbrief 2 2019/2020

30-08-2019

In deze nieuwsbrief

- informatiepakket Confetti '19/'20

- AVG

- Schoolfotograaf

- hoofdluis/ neten geconstateerd

- Namens de OR

- Informatie-avond Save the date!

 

Data op een rij

  1 sept Ingebruikname SKAR Kleinkunst

  2 sept Schoolfotograaf

  3 sept Schoolfotograaf

Zorgteam

  7 sept Airbornewandeltocht Oosterbeek

  9 sept Informatie avond alle groepen 

11 sept Studiedag: alle kinderen vrij!


Een goed en warm begin!

De eerste twee weken zitten erop. Inmiddels weet iedereen de weg weer te vinden in school en zit de schoolstructuur er weer aardig in. Het is altijd omschakelen om vanuit het vrije leven weer in de structuur te moeten lopen. Maar het geeft ook rust en duidelijkheid. We merken dat de leerkrachten de kinderen steeds beter leren kennen en andersom en dat de nieuwe kleuters en instromers hun plekje ook aardig hebben weten te vinden. Het warme weer van de afgelopen anderhalve week hebben we goed doorstaan al was dat best afzien. We hebben op de lange warme dagen wat concessies gedaan in het programma waardoor het draaglijk was. Aangezien het ook de gouden weken zijn kon het geen kwaad om bijvoorbeeld deze momenten te gebruiken voor wat groepsspelen. Samen spelen, delen en plezier maken. Wilt u weten waar de kinderen in hun nieuwe groep mee bezig zijn bezoek dan zeker de informatieavond van 9 september a.s. We zien u graag verschijnen!

 

Christel Hensema, directeur 

Informatiepakket(-je)!

Gedurende voorgaande jaren kreeg u van ons een uitgebreid informatiepakket via uw oudste kind dat bij ons op school zit. Voor nu hebben we ervoor gekozen dat te beperken. Vandaag hebben de oudste kinderen van de groepen 3-8 al een uitnodiging voor de Confetti Summer Night en een brief aangaande de vrijwillige ouderbijdrage mee naar huis gekregen. Maandag krijgen ook de oudsten van de kleuters deze mee. 

We kiezen ervoor geen aparte calamiteitenformulieren meer mee te geven. We beschikken over alle relevante informatie wanneer u deze heeft ingevoerd in het Ouder Portaal. Hierbij het verzoek of u wilt kijken of alle gegevens nog up-to-date zijn en zo niet of u deze wilt bijwerken of aanvullen. Met name de juiste 06-nummers en noodnummers, huisarts-/tandartsgegevens en medische gegevens zijn voor ons van belang! 

De ouderhulplijst voegen we niet meer in zijn geheel toe. Wanneer er hulp gewenst is bij een groeps- of schoolactiviteit zullen we daarvoor een directe oproep doen zodat u zich kunt melden. Wanneer u zelf ideeën heeft of over bepaalde expertise beschikt welke u voor de school in zou willen zetten dan kunt u dat laten weten aan de leerkrachten of directie van de school.

Tenslotte ontbreekt de brief waarmee u ons expliciete toestemming geeft voor publicatie van beeld- en fotomateriaal vanuit de AVG. Onderstaand leest u daar meer over. 

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Als school zijn we verplicht u om toestemming te vragen voor de publicatie van beeldmateriaal van uw kind(-eren). Op de aanmeldingsformulieren kunt u hier een aantal opmerkingen over aanvinken waardoor we weten wat we wel en niet mogen. Toestemming voor op website, schoolgids, social media, reclamefolder etc. Hier kunt u over aangeven wat u wel/ niet wilt. Wanneer uw kind vorig jaar al op Confetti zat heeft u als het goed is het toestemmingsformulier ingevuld en afgegeven bij de toenmalige leerkracht van uw kind. Zo niet of bij evt. wijzigingen, wilt u dan nu expliciet bij de leerkracht van uw kind aangeven wat we wel of niet mogen met foto's en beeldmateriaal van uw kind. Zij kunnen dat vastleggen waarna we daar rekening mee kunnen houden in onze communicatie. Bij specifieke verzoeken zullen we u rechtstreeks benaderen. 

 

Persfotografen zijn vrij om foto's te maken tijdens evenementen of bijzondere activiteiten. Mogelijk dat uw kind dan wel in beeld komt. Daarvoor zijn wij als school niet verantwoordelijk. Wanneer we weten dat de veiligheid van een kind daardoor mogelijk in gevaar zou kunnen komen zullen we het kind altijd buiten beeld houden.

 

We willen u middels dit bericht tevens aanspreken op uw verantwoordelijkheid en discretie in de omgang met beeldmateriaal van onze leerlingen. Tijdens schoolse activiteiten en excursies worden vaak foto's en filmpjes gemaakt door begeleidend ouders. Wilt u hier zorgvuldig mee omgaan? Het is niet de bedoeling deze foto's zonder onze toestemming gedeeld worden of dat deze onder de naam van Confetti gepubliceerd worden. Dank voor uw medewerking!

 

Schoolfotograaf

Maandag 2 en dinsdag 3 september komt de schoolfotograaf naar Confetti. De ouderraad is op zoek gegaan naar een geschikte fotograaf en uitgekomen bij 

'De Nieuwe Schoolfoto'. Wanneer u wilt kijken wat deze fotograaf zoal doet verwijzen we u naar https://www.nieuweschoolfoto.nl/ 

 

Onder schooltijd zullen de foto's gemaakt worden van de kinderen die op Confetti zitten: individueel, broertjes/zusjes en de klassenfoto. Na schooltijd heeft u zich aan kunnen melden voor de broertjes/ zusjes die confetti nog niet of niet meer bezoeken.

 

We kunnen helaas niet voorkomen dat kinderen met een broertje/ zusje op Confetti mogelijk twee dagen in het net moeten verschijnen, omdat we niet weten op welke dag welke broertjes en zusjes er met elkaar op de foto gezet zullen gaan worden. 

 

Een aantal ouders zullen aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden naar de fotografen, snoeten te poetsen, haren even netjes te doen en alles in goede banen te leiden. Daar zijn we erg blij mee!

 

De overige planning treft u onderstaand:


maandag 2 september

dinsdag 3 september

Groep 1/2A

Groep 3A

Groep 5A

Groep 3B

Groep 1/2C

Groep 1/2B

Groep 4A

Groep 5B

Groep 4B

Groep 7

Groep 6A

Groep 8

Groep 6B

Groep 8 afscheidsfoto

Broertjes/zusjes intern

Broertjes/ zusjes intern

Broertjes/zusjes extern

Broertjes/ zusjes extern

 

Fototips:

  • Trek kleurrijke kleding aan en zorg dat het voor bij de broertjes en zusjes een beetje past en niet te druk wordt!

  • Zorg dat het kind er uit ziet zoals het is en iets aan heeft waar het zich prettig in voelt, dan worden de foto's het leukst!

  • En natuurlijk gaan we voor de allermooiste lach!
 

Hoofdluis en neten geconstateerd in verschillende groepen

 

Na elke vakantie voeren we in alle groepen een luizencontrole uit. Een aantal ouders kijken onder schooltijd de koppies van de kinderen na op de aanwezigheid van luizen/ neten. In een aantal groepen zijn er luizen/ neten gevonden. Hierbij het verzoek of u allemaal uw kinderen regelmatig wilt controleren op de aanwezigheid van hoofdluis of neten. Wilt u uw kind indien u luizen of neten aantreft goed kammen en indien gewenst behandelen met een lotion of shampoo. Kammen met een stofkam en het handmatig verwijderen van de luizen en neten blijken meest effectief. Hoewel veel ouders zelf direct aan de slag gaan in geval van luizen/ neten wordt er vaak vergeten dit ook te melden bij de leerkracht. Toch zouden we het wel graag van u willen weten zodat we de luizenouders dan kunnen vragen extra te controleren om verdere verspreiding te voorkomen. 

 

We hopen dat we snel weer luis/ neetvrij zullen zijn! 

 

Vanuit de OR

Afgelopen woensdag kwam de OR bijeen tijdens de eerste vergadering van dit schooljaar. En direct was daar een drukke agenda. Zo staat er binnen nu en twee weken de Confetti summer Night op het programma. En wel op vrijdag 13 september a.s.! Deze was aanvankelijk voor de vakantie gepland maar kon toen vanwege de extreme warmte en bijbehorende veiligheidsrisico's geen doorgang vinden. We hopen dat het dit keer wel door kan gaan en zijn daarom op zoek naar de nodige helpende handen! Bij de groepen hangen inmiddels lijsten waarop u kunt aangeven of en wanneer u zou kunnen helpen. Hulp is gewenst bij het opbouwen op de vrijdag na schooltijd en tijdens de Summer Night zelf voor het bemannen van kraampjes en andere hand- en spandiensten. Laat de OR niet alleen staan en draag uw steentje bij aan deze supergezellige Confetti-activiteit! Wij rekenen op u!

 

Voor de nieuwe ouders onder u: De Confetti Summer Night is een markt/ festival met optredens, kraampjes met eten/drinken, een loterij en vooral  een gezellig informeel samenzijn van ouders, kinderen, teamleden en andere belangstellenden. 

 

De Ouderraad van confetti is op zoek naar versterking. Heeft u zin om uw steentje bij te dragen aan de festiviteiten en activiteiten die de school net dat stukje extra kleur geven en denkt u graag mee over de verbetering van bepaalde schoolonderwerpen? Sluit dan gerust aan. Bij interesse kunt u zich melden bij juf Annemarie of juf Fabiënne. zij kunnen u meer vertellen en voorstellen aan de huidige OR-leden. 

 

Save the Date: Informatieavond

Heeft u maandag 9 september al in uw agenda genoteerd? Zo niet, direct doen! Vanaf 19.15 uur bent u welkom om aan te sluiten bij de informatieavond. We openen de avond plenair in de theaterzaal waarna er in alle groepen uitleg zal worden gegeven over het werken in die specifieke jaargroep. Einde: 20.45 u