Nieuwsbrief 1 2019/2020

20-08-2019
In deze nieuwsbrief
- Agenda
- We gaan weer beginnen!
- Welkom
- Babynieuws
- Verbouwing en vindbaarheid lokalen Confetti
- Vakantiekaartjes!
- Ophaalafspraken Mfc Omnibus
- Save the Date: Confetti Summer Night!

Data op een rij
19 aug Eerste schooldag schooljaar 2019-2020: we starten gewoon om 8.30 uur
21 aug Studie Ontwikkelmiddag team: Rekenen, gebruik nieuwe methode
2 sept Schoolfotograaf
3 sept Schoolfotograaf
9 sept Informatie-avond
11 sept Studiedag team, alle kinderen vrij!

We gaan weer beginnen!

Morgen is het zover. Dan gaan we weer beginnen! Een blanco Confetti-jaar ligt voor ons! Hoewel blanco…? Een aantal dingen staan vast: we beginnen met de nieuwbouw, de vorming van het kindcentrum gaat meer vorm krijgen, we starten met een nieuwe rekenmethode, we gaan als team samenwerken op een nieuwe manier aan schoolontwikkeling en zullen onszelf als daltonschool nog duidelijk aan u, de kinderen en anderen laten zien. Hopelijk is iedereen goed uitgerust en klaar om weer naar school te gaan. We zijn benieuwd naar alle uitgeslapen, ontspannen gezichten en vakantieverhalen. Heel graag tot morgen en nog een fijne laatste vakantiedag; op naar een nieuw avontuur en een prachtig nieuw schooljaar!

Team Confetti

Welkom!

We starten het schooljaar met twee nieuwe collega's: juf Romy in groep 4 naast juf Ragna. Juf Romy werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. In groep 1/2b en groep 3b komt juf Sandra het team versterken. Zij werkt op maandag (1/2) en woensdag en donderdag (3). Heel veel plezier en succes op Confetti allebei!
Zelfs in de laatste vakantieweek hebben we ook weer nieuwe leerlingen in mogen schrijven. Alle nieuwe kinderen die vanaf 19 augustus bij ons beginnen: ook jullie heel veel plezier op Confetti, we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij ons op school, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes krijgen en natuurlijk ook veel zullen leren! Zet 'm op!

Babynieuws!!!

Beschuit met roze muisjes! Op 9 augustus om 14.55 uur zijn meester Martin en Esther de ouders geworden van dochter Juliët! En Florijn trotse grote broer! Juliët woog bij geboorte 3510 gram en was 52 cm lang! Alles gaat goed met moeder en dochter. Meester Martin zal de komende twee weken vanwege zijn vaderschap soms extra dagen thuis zijn om zijn meiden te verzorgen! Gefeliciteerd meester! Heel veel geluk en plezier met jullie prachtige meisje!

Interne verbouwing Confetti!

Tijdens de vakantie is confetti verbouwd. Dat zorgt ervoor dat we dit schooljaar in elk geval de groepen allemaal nog binnen Omnibus en onze eigen 'Confetti-vleugel' kunnen huisvesten. Maar ook dat we de teamruimte en bibliotheek in de hal en de spreekkamers hebben kunnen behouden. De verbouwing van de lokalen is spoedig verlopen. Helaas zijn de toiletten niet op tijd aangepast. Voor de komende week is een toiletrooster gemaakt zodat alle kinderen evenredig over de toiletblokken verdeeld worden en naar een voor hen gepast toilet kunnen.
Voor u wordt het wellicht even een zoektocht. Waar zit nu wie?
Op volgorde van binnenlopen vanaf de hoofdingang:
Brede hal groep 6a juf Corine/ juf Charlaine groep 6b juf Inge/ Juf Charlaine groep 5a juf Saskia/ Juf Ragna groep 5b juf Kim/ juf Corine groep 4a juf Ragna/ juf Romy Keuken groep 3a juf Thyra/ juf Amanda groep 3b juf Fabiënne/ juf Sandra Lange smalle hal (doorlopend in Het JongLeren) groep 8 meester Ron groep 7 meester Martin groep 4b juf Mieke/ juf Amanda overloop lokaal, beoogde 4e kleutergroep (1/2d) per januari '20 groep 1/2c juf Annemarie groep 1/2b juf Jacomine groep 1/2a juf Rianne

Vakantiepost

Alle ouders en kinderen die vakantiepost hebben gestuurd: dank jullie wel! De kaartjes hangen bij de entree, ga maar eens op zoek naar je eigen kaartje. Mocht je het vergeten zijn dan mag je nog steeds een tekening maken of vakantieverslag schrijven hoor. Dat hangen we er dan gewoon bij! Het ziet er al heel gezellig uit! En natuurlijk komen er de komende weken nog kaartjes binnen die zijn blijven hangen ergens onderweg!

Ophaalafspraken Mfc Omnibus

Afgelopen jaar is het erin geslopen dat veel ouders, opa's en oma's en anderen de kinderen in de hal bij de balie van Omnibus opwachten. Dat is echter niet de bedoeling. Omnibus is dan wel een openbaar gebouw. Door in grote getale binnen te wachten wordt het onoverzichtelijk voor de leerkrachten van de verschillende scholen en medewerkers van Omnibus en de verschillende bso's. Elke school heeft een eigen plek op het plein waar de kinderen meegegeven worden, we hopen dat u vanaf nu weer buiten op de afgesproken plek wilt wachten. Wilt u dat ook doorgeven aan anderen die uw kind(-eren) ophalen? Dank!

Save the date: nieuwe datum CSN!

Vrijdag 13 september staat als nieuw beoogde datum gepland om met u, de kinderen en andere belangstellenden de Confetti Summer Night te vieren. We hopen dat de weergoden ons dan wel gunstig gestemd zijn: niet te heet, maar ook niet te nat en te koud! Noteert u hem vast in uw agenda?!