Mededelingen 10 mei 2019

16-05-2019
Beste ouders/ verzorgers,

Hierbij de mededelingen voor deze week. We wensen iedereen een fijn weekend!

Team Confetti

CMK
We zijn voor de vakantie gestart met gastlessen muziek en theater. Deze week hebben we daaraan vervolg gegeven. Mooi om te zien hoe de kinderen veelal vanuit hun aanvankelijke onzekerheid en onbekendheid los kwamen en kinderen die normaliter wat op de achtergrond blijven ineens straalden in hun kwaliteit! Deze gastlessen maken onderdeel uit van het Cultuur Met Kwaliteit programma waar Confetti vanaf volgend schooljaar volledig aan de slag gaat! 

Verkeersexamen
De kinderen van de groepen 7 en 8 reden vandaag de route door de wijk behorende bij het verkeersexamen. In samenwerking met Gazelle en het JongLeren hebben ouders gepost en meegekeken of alle kinderen de handelingen voldoende uitvoerden en dus als veilige weggebruikers de wereld in kunnen. Alle kinderen zijn geslaagd! Hulpouders; bedankt voor jullie inzet!

Aanmelden broertjes/ zusjes
Confetti groeit met de wijk mee. We merken dat er elke week nieuwe kinderen worden aangemeld. Voor ons is het van belang dat broertjes en zusjes van kinderen die Confetti al bezoeken op tijd worden aangemeld. Deze kinderen gaan voor op nieuwkomers. Wilt u uw jongere kinderen (vanaf 2 jaar), wanneer u dat nog niet heeft gedaan aanmelden? Inschrijfformulieren zijn te vinden op de website onder het kopje ouders/ nieuwe ouders of af te halen bij juf Christel.

Nieuwbouw
De bouwtekeningen worden in rap tempo bijgesteld en in orde gemaakt zodat het voorlopig ontwerp spoedig naar de Gemeente Arnhem kan worden verzonden ter goedkeuring. Gezien de opgelopen vertraging in het proces in de planning voor oplevering van onze nieuwe school nu mei 2021. De verwachting is dat we door vanaf nu flink door te pakken deze planning moeten kunnen halen. We houden u op de hoogte. 

Herstel speeltoestellen
In de week van 20 mei worden de speeltoestellen op het schoolplein nagekeken en worden er hier en daar herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Mogelijk zijn een aantal toestellen of een deel van het plein gedurende de week tijdelijk niet bespeelbaar in verband met de veiligheid. Wanneer de toestellen achter lint staan willen we u dan ook vragen uw kinderen na schooltijd of tijdens het halen/ brengen aan te spreken wanneer zij de afzetting negeren. 

KWINK!
Zoals u weet werken we met de methode KWINK! wat betreft de sociale veiligheid en sociale ontwikkeling op school. Bij de kleuters wordt er gedurende deze periode gepraat en gewerkt rondom de Kwink: 'hulp hier, hulp daar'. Het onderliggende thema is 'besef hebben van de ander.' Wanneer u meer wilt weten over de inhoud van deze lessen vraag het dan gerust aan de leerkracht van uw kind!

Schoolvoetbal afgelast, nwe datum!
Afgelopen woensdag is het schoolvoetbal voor de kinderen van groep 3-6 afgelast wegens de slechte weersomstandigheden. De wedstrijden worden vooralsnog gespeeld op de inhaaldag; woensdag 22 mei a.s. Kinderen die meespelen mogen om 12.00 uur vertrekken. Tijden e.d. worden via de groepsleerkrachten gecommuniceerd.