Nieuwsbrief 17 februari

17-02-2019
"Op Confetti zorgen we voor elkaar in een veilige, open en eerlijke omgeving. Iedereen mag stralen door zijn eigen kleur te laten zien en benutten."

Data op een rij
15 februari Opening inschrijving oudergesprekken
18 februari Start adviesgesprekken groep 8
21 februari Christel afwezig DirectieOverleg, 's middags Ondersteunings Team
22 februari Rapporten mee
25 februari Deze week facultatieve oudergesprekken
1 maart Confetti Krakers! Carnavalsochtend, informatie al eerder verstuurd!
2 maart Start voorjaarsvakantie, de school begint weer op dinsdag 12/3
11 maart Studiedag deBasisFluvius, alle kinderen vrij!

Even genieten en weer doorrr!

Het harde werken van de afgelopen maanden werd zoals u heeft kunnen lezen beloond met een prachtige daltonlicentie voor 5 jaar. Dan ben ik als directeur van deze school enorm trots op kinderen, team en ouders en wat we met elkaar weten neer te zetten. Het is een prestatie die je met elkaar levert. We hebben er dan ook even van genoten deze week en pakken volgende week gewoon de draad weer op om verder te bouwen op het fundament dat er nu ligt. Het onderwijs staat onder druk, maar wanneer het lukt om op deze manier met elkaar successen te behalen wordt de druk een stukje minder en is er vooral heel veel te genieten. Onderwijs is elke dag anders, enorm afwisselend en bezit veel uitdagingen die erom vragen aangepakt te worden. Wanneer het na zoeken, sparren en soms ook worstelen lukt om stapjes te maken en doelen te bereiken, om zo met elkaar steeds verder te komen en beter te worden, dan ben ik een heel gelukkig mens!
Dank allemaal voor jullie bijdrage en vertrouwen! Ik ga er dit weekend toch nog even extra van genieten!

Christel Hensema

Vanuit de MR

Vorige week maandag, 4 februari '19 kwam de MR van Confetti weer bij elkaar. De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Wij vergaderen ongeveer 6 x per jaar. In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:
● schoolplan
● vakanties
● begroting
● formatie
● schoolgids
● taken van de leerkrachten
● vaststellen vrijwillige ouderbijdrage, enzovoort
De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengen, bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijskundig project. Om standpunt instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen.
Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of het bestuur van De BasisFluvius over allerlei onderwerpen. Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van de hierboven benoemde beleidsterreinen binnen de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod, welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld.
De MR-vergaderingen bieden dus ruimte aan ouders en leerkrachten. En indien het onderwerp uitleg vergt is de directie aanwezig om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

!!!Oproep Nieuwe MR leden!!!

Ouders gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk! Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar 2 enthousiaste ouders die plaats willen nemen in de oudergeleding. We zoeken ouders die zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 2019/2020) voor een termijn van 3 jaar beschikbaar willen stellen. We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! Dit kan tot en met vrijdag 22 maart 2019.
Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de MR aanspreken.
U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen naar jacomine.holleman@debasisfluvius.nl o.v.v. Nieuw MR -LID Confetti. Bij meerdere geïnteresseerden worden er verkiezingen uitgeschreven
Vanuit het team zitten Kim Nijenhuis, Charlaine Kurmasela en Jacomine Wasser in de MR. En de oudergeleding bestaat uit Inez Verrijken (voorzitter) Mark Faaij en Leonie Loonen Onze volgende vergadering zal zijn op dinsdag 26 maart 2019.

Tevredenheidspeilingen

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een reminder aan voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling. We hopen dat u ergens een gaatje kunt vinden om ons van feedback te voorzien!

Nieuw kunstgras

Rondom de toestellen op het schoolplein is overal nieuw kunstgras gelegd. Ook is de ondergrond op de meeste plekken vervangen zodat alles er weer netjes uit ziet maar bovenal voldoet aan de veiligheidseisen. En net nu het weer zo prachtig is! Lekker spelen dus!

Wat heb je gedaan op school? Herkenbaar?

Na een lange werk- en schooldag zitten jullie met het gezin aan tafel. Op de vraag 'hoe was het vandaag op school?', komt enkel het antwoord 'Leuk' en dan blijft het stil. Hierbij 30 andersoortige vragen die wellicht tot meer reactie leiden, waardoor u een beetje een idee krijgt wat uw kind op school heeft meegemaakt: 1. Welke nieuwe dingen heb je vandaag geleerd? 2. Wat heb je vandaag op school allemaal gegeten? 3. Heb je een klasgenoot zien neuspeuteren? 4. Welke spelletjes heb je in de pauze gedaan? 5. Wat is het grappigste dat er op school is gebeurd? 6. Wie heeft er vandaag het aardigst tegen je gedaan? 7. Met wie heb je vandaag de meeste lol gehad? 8. Stel: er is een invasie van zombies op school: welke leraar overleeft dit en waarom? 9. Welk klasgenootje zag er het leukste uit? 10. Wat was de grootste uitdaging vandaag? 11. Als je je school vergelijkt met een attractie in een pretpark, welke attractie is het dan? 12. Welk cijfer krijgt deze schooldag van jou? 13. Als een klasgenoot een dag zou mogen ruilen met de meester of juf; wie zou het zijn? 14. Als jij een dag de leraar zou zijn, wat zou je de klas dan leren? 15. Heb je je vandaag aan iemand geïrriteerd en aan wie? 16. Zijn er kinderen op school met wie je graag vrienden zou willen worden? 17. Wat is de belangrijkste regel van je juf of meester? 18. Wat doe je het liefste in de pauze? 19. Vind je dat je leraar op iemand lijkt die je kent? 20. Heb je vandaag iets nieuws geleerd over een vriendje of vriendinnetje? Wat? 21. Stel:Er komen aliens naar je school komen en ze nemen drie kinderen mee.Wie zouden dat zijn? 22. Heb je iets gedaan waarmee je iemand anders hebt geholpen? 23. Wat heb je op school iets gedaan waar je trots op kunt zijn? 24. Welke schoolregel vind je lastig? 25. Is er iemand in de klas die slecht naar de leraar luistert? 26. Wat wil je dit jaar graag nog leren op school? 27. Welk klasgenootje is het tegenovergestelde van jou? 28. Welke ruimte of plek op school vind je het fijnst? 29. Welke nieuwe dingen ben je nog van plan te gaan doen op het schoolplein? 30. Als je vandaag over mocht doen, wat zou je dan anders doen? (Bron: J/M ouders)

Woensdag 13 februari volgden de BHV-ers van Confetti met succes hun jaarlijkse bijscholing reanimatie/ AED, eenvoudige kinder EHBO en brand blussen