Nieuwsbrief 20 januari 2019

22-01-2019
23 januari Start groepsbezoeken en R&O-gesprekken team Confetti: juf Christel op groepsbezoek bij alle collega's
25 januari Studiedag: Alle kinderen vrij! Team bezoekt de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling met kijkopdrachten vanuit schoolontwikkeling
28 januari Informatieavond ouders nieuwe methode Sociaal Emotioneel Leren! De uitnodiging volgt na de kerstvakantie!
31 januari Juf Christel afwezig, directie tweedaagse deBasisFluvius
4 februari MR-vergadering
12 februari Daltonvisitatie

Confetti Goed gestart in 2019

Gelukkig is iedereen na de vakantie weer heelhuids op school gekomen en konden we het jaar goed beginnen. Na een vakantie moet iedereen altijd even wennen maar al gauw is het of we nooit zijn weggeweest. Inmiddels zijn we in alle groepen gestart met de citotoetsen. Een meetmoment voor het team om te bepalen waar extra accenten moeten worden gelegd qua leerstof en instructies. Waar hebben kinderen extra uitdaging nodig, wat gaat er goed, wat behoeft aandacht. Helaas heeft het griepvirus ook een aantal groepen van Confetti gevonden. In een van de kleutergroepen hadden we afgelopen vrijdag 12 zieken! Dus goed slapen, blijven eten en drinken en extra vitamientjes allemaal! Het team maakt zich naast het werk in de groepen op voor een tweetal studiemomenten en de daltonvisitatie. Kortom, inderdaad alsof we nooit kerstvakantie hebben gehad! We hopen dat u de komende weken iets eerder wilt vertrekken van huis in verband met de kou en de gladheid.

Fijne weken gewenst!
Christel Hensema directeur

Toestemming beeldmateriaal herhalingsoproep!

Enige weken geleden hebben we u een toestemmingsformulier beeldmateriaal toegestuurd. Helaas hebben we van velen van u het formulier nog niet retour mogen ontvangen. Dat is voor ons wel van belang in verband met de AVG. We hopen dat u het formulier alsnog in orde wilt maken. Indien u het niet terug kunt vinden kunt u een formulier ophalen bij juf Christel. Dank voor uw medewerking!

Letterfeest groep 3

Afgelopen vrijdag was het feest in de groepen 3. De kinderen hebben alle letters geleerd en dat verdiende een gezellige letterdag! Er werd naar letters gespeurd en letterkoekjes gebakken, letterbingo gespeeld en… de kinderen werden aan het einde van de ochtend verrast met een echt letterfeest in de theaterzaal! Ten overstaan van hun ouders ontvingen de kinderen daar hun letterdiploma. Supertrots showden ze hun diploma's. Het blijft voor ons ook altijd weer prachtig om te zien hoe de kinderen na de zomervakantie als kleuter in groep 3 starten en dan al zo snel kunnen lezen!

Staking 15 maart

Zoals u wellicht vernomen heeft vanuit de media is er voor 15 maart een grote nationale onderwijsstaking aangekondigd. De Arnhemse schoolbesturen zijn in overleg over hoe zij in het Arnhemse om willen gaan met deze staking. Zodra dat duidelijk is zullen we u laten weten hoe wij als Confetti met de staking omgaan. Collega's hebben het recht om hun werk neer te leggen die dag. Vooralsnog is nog niet duidelijk wat Confetti de 15e zal doen. We houden u op de hoogte!

Herinnering ouderbijdrage

In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u een herinnering om de ouderbijdrage aan school te voldoen. We hopen dat u deze zo snel mogelijk wilt betalen zodat we de kinderen de extra's kunnen blijven bieden qua festiviteiten en versnaperingen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Schoolzwemmen groep 5

Sinds een aantal jaren wordt er door de kinderen van Confetti deelgenomen aan Themagericht Zwemmen. Een speciaal programma behorende bij het schoolzwemprogramma van de Gemeente Arnhem. De meeste leerlingen van Confetti zijn in het bezit van in elk geval één diploma. Wij kiezen daarom niet voor een geheel schooljaar schoolzwemmen. Tijdens het themagericht zwemmen oefenen de kinderen specifieke vaardigheden; onder andere reddend zwemmen, techniekoefeningen, met kleding aan zwemmen en samenwerken in het water. De kinderen van beiden groepen 5 zullen binnenkort een van de gymlessen verruilen voor een themagerichte zwemles. De ouders van deze kinderen ontvangen in de loop van de komende week een apart bericht met extra uitleg.

Poëzieweek

Zoals u misschien al op Facebook heeft gezien hebben juf Amanda en juf Ragna op 18 december 2018 hun certificaat als leescoördinator behaald. De leescoördinator zorgt op school voor een goed functionerende schoolbibliotheek, het inplannen van leesbevorderingswerkvormen en organiseert campagnes zoals de Kinderboekenweek en de Poëzieweek. Van 31 januari t/m 6 februari 2019 is de Nationale Poëzieweek en daar doen wij aan mee! Deze week zal in alle groepen poëzie centraal staan. Per groep is er een thema gedicht dat als introductie dient, daarna gaan ze in groep 1/2 aan de slag met rijm. Groep 3/4 gaat oefenen met het schrijven van een gedicht. Groep 5/6 is bezig met rappen en groep 7/8 gaat onderzoeken welke verschillende soorten gedichten er zijn.
Op dinsdag 12 februari zal de Poëzieweek met de hele school worden afgesloten in de theaterzaal. De theaterzaal is met alle kinderen van de school al vol,vandaar dat ouders helaas niet kunnen komen kijken. Voor de opening van de Poëzieweek zijn we op zoek naar ouders die een gedicht willen voordragen in de school. Dit zal zijn op donderdag 31 januari van 8.15-8.30 uur. Tijdens de inloop, op verschillende plekken in de school. Op school hebben we inmiddels genoeg dichtbundels liggen, maar u mag natuurlijk ook een stuk van thuis meenemen en voordragen.

Graag opgeven bij juf Amanda (groep 3a), juf Ragna (groep 4b) of via e-mail: amanda.beekman@debasisfluvius.nl