Mededelingen 13 januari

13-01-2019

Beste ouders/ verzorgers,

Hierbij de mededelingen voor de komende week en de uitnodiging voor de informatieavond van 28 januari a.s. Deze uitnodiging met uitleg treft u in de bijlage bij deze mededelingen, vergeet niet hem te openen en u aan te melden! 

Fijne zondag en tot morgen!
Team Confetti

Juf Renée en Juf Christel aan de studie
Confetti is een daltonschool, we werken vanuit de 5 daltonpijlers (verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie). Deze pijlers komen gedurende de dag en binnen alle lagen van de organisatie voortdurend naar voren. Om met elkaar de focus op de juiste zaken te houden en dezelfde (dalton-)taal te spreken vinden we het belangrijk dat de teamleden allemaal dalton geschoold zijn. Zeker ook met het oog op de toekomst waarbij we in ons nieuwe schoolgebouw de principes een nog duidelijkere plek willen geven en de school een nog duidelijkere positie willen geven.
Juf Renée en juf Christel zijn dit jaar beiden gestart met de scholing zodat zij ook vanuit hun posities kunnen bouwen aan het daltononderwijs op Confetti. Betekent wel dat zij gedurende het schooljaar enkele dagen afwezig zullen zijn om de scholing te kunnen volgen.  

Schoolvoetbal
De kinderen van groep 3-8 hebben afgelopen week schoolvoetbalbriefjes mee naar huis gekregen. Hoewel het nog even duurt toch het verzoek de briefjes voor het schoolvoetbal uiterlijk woensdag 16 januari in te leveren bij de eigen leerkracht.

Noteert u ook vast de datum van het schoolvoetbal op de kalender? 
Groep 3 t/m 6 = 8 mei
Groep 7-8 = 27 maart

Nieuwbouw/ huisvesting
Voor de kerstvakantie heeft de bouwgroep het voorlopig ontwerp van onze nieuw te bouwen school ingediend. Binnen de Gemeente Arnhem heersen nog een aantal vragen waar men het intern over eens moet worden. Dit vraagt tijd en maakt dat wij moeten afwachten. 

Ook ten aanzien van de huisvesting binnen Schuytgraaf en met name de huisvesting van de kinderen gedurende volgend schooljaar kan de Gemeente Arnhem ons nog geen duidelijkheid verschaffen. We hebben begrepen dat er allerlei verhalen door de wijk gaan waarvan wij hierbij willen benadrukken dat er werkelijk niets bekend is en de rondgaande verhalen dus nergens op gebaseerd zijn. Zodra er duidelijkheid is ten aanzien van nieuwbouw en huisvesting laten we u dat uiteraard als eerste weten. Het is vervelend als er dingen geroepen worden die onnodige onrust veroorzaken. Wanneer u iets hoort of vragen hebt loop dan gerust binnen bij juf Christel om te toetsen wat de daadwerkelijke status is. 

Neten/hoofdluis
In verschillende groepen is er de afgelopen week gecontroleerd op neten/hoofdluis. Helaas zijn er weer aardig wat neten/ luizen gevonden. We willen u hierbij vragen uw kind-(eren) regelmatig te controleren en goed te kammen/ behandelen wanneer u neten/ luizen aantreft.  Dat vraagt geduld en discipline. Handmatig verwijderen en kammen,kammen, kammen werkt echt het best om de neten en luizen definitief uit het haar te krijgen.
Daarnaast willen we u vragen het op school te melden wanneer uw kind neten/ luizen heeft zodat we de groep kunnen laten controleren door de luizenouders. Dank voor uw medewerking!

Juf Saskia afwezig
Wellicht is het u opgevallen dat juf Saskia niet aanwezig is op school. Het weekend voor de kerstvakantie is de man van juf Saskia getroffen door een herseninfarct. Na een onzekere tijd werkt hij nu hard aan zijn herstel en gaat het in kleine stapjes steeds wat beter. We hebben juf Saskia de tijd gegeven om haar man zoveel mogelijk bij te staan. Ook de komende week zal zij daarom nog niet op school aanwezig zijn. In afstemming met Saskia bekijken we hoe zij daarna haar werkzaamheden weer op zal pakken.