Nieuwsbrief 11 november

11-11-2018

Data op een rij

 

15 november ZorgTeam; ouders van te bespreken leerlingen zijn uitgenodigd

16 november Decoratieavond Sint! Lootjes trekken groep 5-8

20 november KC-vorming overleg Confetti-SKAR  

21 november Studie-/ontwikkelmiddag team Confetti

26 november Pietenavond en VO-voorlichting ⅞ (u heeft een aparte mail   

                           ontvangen met tijden!)

29 november Scholenmarkt VO op het Lorentz-lyceum

 

Gedeeld leiderschap

 

Als directeur heb ik de leiding over Confetti, formeel gezien is dat zo, maar in praktijk voel ik dat we het als team echt samen doen. De collega's pakken steeds meer zaken op passende bij hun persoonlijke ontwikkeling of de ontwikkeling van de school. We werken zoals al eerder benoemd met werkgroepen, maar daarnaast volgen vele collega's een opleiding, studiedagen of lezen zich in in landelijke trends en ontwikkelingen; alles met onze kinderen/ uw kinderen in hun achterhoofd. En steeds vanuit de gedachte hoe kan het beter, hoe kunnen we nog meer uit de leerlingen en onszelf halen. Als team zijn we ons volop professioneel aan het bekwamen, de komende studie-/ontwikkelmiddag zal daar ook op gericht zijn. Door elkaar scherp te houden en aan te spreken op professioneel gedrag zullen we weer een stap verder komen. We nemen u mee in onze ontwikkeling door het te vertellen en door het zichtbaar te maken in ons dagelijks handelen. Afspraken willen we graag uitvoeren in één lijn met u zodat we samen rondom de kinderen staan. Eén school, één taal, één Confetti en daar hoort u zeker ook bij!

 

Christel Hensema, directeur

  

Thuis werken op schoolcomputerprogramma's

 

Onlangs hebben we u doorgegeven hoe u ervoor kunt zorgen dat uw kind thuis kan oefenen met de software van school via Basispoort.

Nu kunnen de kinderen alleen maar thuis oefenen met Nieuwsbegrip. Uw kind oefent met Nieuwsbegrip aan woordenschat en begrijpend lezen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling hierin.

 

Inloop schriftjes

 

Vanuit de daltongedachte organiseren we dit schooljaar 2x een inloopmoment voor de kinderen om ouders en anderen te vertellen over hun werk. We noemen dat 'inloop schriftjes'. De leerlingen mogen hun schriften, boeken en weektaak laten zien en nemen u tijdens de inloop mee in waar ze mee bezig zijn. Afgelopen woensdag was de eerste keer. In de ene groep was de inloop beter bezocht dan in de andere maar een dergelijke activiteit moet groeien. Voor de eerste keer waren wij in elk geval zeker niet ontevreden en van de ouders die er waren hebben we begrepen dat zij het een goed initiatief vonden. En wellicht het meest belangrijk; de kinderen waren trots!In de tweede helft van het schooljaar bieden we u opnieuw de mogelijkheid.

 

 

Confetti samen met SKAR het eerste Schuytgraaf KC...

 

U heeft begrepen dat we de samenwerking met SKAR aan het opbouwen zijn richting de nieuwe school. Inmiddels zijn de peuterleidsters bij Confetti op bezoek geweest en bezochten de onderbouwleerkrachten afgelopen week Tante Appelboom. Gewoon om mee te kijken en luisteren bij elkaar en te voelen waar raakvlakken en verschillen zitten. De volgende stap die we gaan nemen is onderzoeken hoe deze nu nog twee werelden bij elkaar zouden kunnen komen en vloeiend in elkaar over zouden kunnen lopen. In eerste instantie gericht op de overgang van peuters naar kleuters.

 

Dinsdag 20 november 's avonds bespreken we met elkaar waar de raakvlakken en verschillen zitten en hoe diepgaand de samenwerking zou kunnen worden. Vooralsnog zijn we voornemens om samen met SKAR, locatie veld 22, het eerste Schuytgraaf KindCentrum te gaan vormen. Een samenwerking in doorgaande lijn van peuter-kleuter naar bso

 

Het bouwterrein op veld 22a is vlak gemaakt, nu is goed te zien waar Confetti straks gaat komen!

 

Verkeerssituatie rondom Omnibus!

 

Vanuit de Gemeente Arnhem hebben we een schrijven ontvangen aangaande de bouw van een appartementencomplex naast het winkelcentrum, hoek Ovidiuslaan/ Juventastraataan. Vanwege het afzetten van een groot terrein, inclusief bijbehorende parkeerplaatsen zal de parkeerdruk buiten het bouwterrein voornamelijk in de piekmomenten rondom de scholen hoger zijn. Wilt u daar rekening mee houden bij het halen en brengen van uw kind(-eren)? Kom indien mogelijk op de fiets of te voet en vertrek op tijd van huis. En vooral blijf rekening houden met elkaar!

 

Wanneer u vragen heeft aangaande de bouwwerkzaamheden en aanverwante zaken dan kunt u contact opnemen met bouwbedrijf van de Kolk: receptie@vandekolk.nl of met de Gemeente Arnhem: 0900-1809, of digitaal via het formulier 'Melding doen' op www.arnhem.nl

 

Open ochtend 21 november a.s.

 

Op woensdag 21 november a.s. organiseren we weer een open ochtend voor nieuwe ouders op zoek naar een basisschool in Schuytgraaf. De invulling van de ochtend zal iets anders zijn dan de voorgaande keren. Belangstellenden kunnen binnenlopen en meekijken in de groepen terwijl zij te woord worden gestaan door ouders die al bij de school betrokken zijn, een aantal leerlingen en juf Christel. Vervolgens is er de mogelijkheid om een volgende afspraak te maken voor een uitgebreid kennismakingsgesprek. We hopen op mooie belangstelling!